Các Loại Văn Phòng Phẩm Khác.

Giấy than, bao thư, sổ tay, sổ lò xo, tập, sổ name card, bìa phân trang, hóa đơn các loại, giấy giới thiệu, cùi xé, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, kệ cắm bút, khay hồ sơ, cắt băng keo, dao, kéo, pin các loại, mực các loại, thiết bị máy tính, máy tính cầm tay, đặt làm dấu, bảng tên, bảng mica trắng, bấm kim, kim bấm, bấm lỗ, gáy lò xo nhựa, gáy lò xo kẽm, vệ sinh phẩm.