Kích thước Khổ giấy A4?

Bạn có biết chính xác kích thước của khổ giấy A4? Ngoài ra cần biết thêm kích thước của các khổ giấy A0, A1, A2, A3, A5, A6, A7. Khổ giấy A4 là khổ giấy phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất.

Ngày đăng: 08-10-2015

3,706 lượt xem

Bạn có biết chính xác kích thước của khổ giấy A4? Ngoài ra cần biết thêm kích thước của các khổ giấy A0, A1, A2, A3, A5, A6, A7. Khổ giấy A4 là khổ giấy phổ biến nhất và được sử dụng nhiều nhất.

Các đơn vị tính là mm x mm và inch x inch (1 inch = 25.4mm) 

Khổ A0 gấp đôi diện tích khổ A1, khổ A1 gấp đôi khổ A2... Nên bạn chỉ cần nhớ kích khổ giấy A4 là có thể tính được kích thước các khổ còn lại.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha