Văn Phòng Phẩm Deli

4vanphongpham.com đang phân phối văn phòng phẩm Deli với mức giá ưu đãi. Văn phòng phẩm Deli là thương hiệu văn phòng phẩm hàng đầu Châu Á đã khẳng định được chất lượng đối với người tiêu dùng qua nhiều năm.

Ngày đăng: 05-09-2015

10,155 lượt xem

 

 

Quý khách tham khảo danh sách hàng đầy đủ của văn phòng phẩm Deli với hơn 600 mã hàng các loại ở bên dưới.
Bấm vào đây để xem hình ảnh cụ thể kèm giá hàng của từng mã hàng Deli.
STT | Tên hàng | Mã hàng | ĐVT | Quy cách | Giá
1 Ghim dập số 10 DELI (1000pcs) 10 Hộp 1/10/1000 
2 Ghim dập 24/6 DELI (1000pcs) 12 Hộp 1/10/500 
3 Ghim dập 23/13 DELI (1000pcs) 13 Hộp 1/5/200 
4 Ghim dập 23/23 DELI (1000pcs) 14 Hộp 1/5/100 
5 Ghim dập 23/10 DELI (500pcs) 15 Hộp 1/10/500 
6 Ghim dập 23/17 DELI (1000pcs) 17 Cái 1/5/100 
7 Ghim vòng - 29mm DELI (100pcs) 18 Cái 1/10/500 
8 Ghim mũ nhựa màu DELI (35pcs) 21 Hộp 1/10/400 
9 Ghim mũ inox DELI (100pcs) 22 Hộp 1/10/400 
10 Ghim cài nhọn DELI (50pcs) 23 Cái 1/10/400 
11 Ghim vòng màu - 29mm DELI (100pcs) 24 Cái 1/10/400 
12 Ghim vòng màu-25mm DELI (100pcs) 25 Cái 1/10/400 
13 Máy đục lỗ - 20 tờ DELI 102 Cái 1/6/60 
14 Máy đục lỗ DELI (ko có thước) - 10 tờ 103 Cái 1/12/96 
15 Máy đục lỗ - 35 tờ DELI 104 Cái 1/.../36 
16 Máy đục lỗ - 15 tờ DELI 105 Cái 1/6/72 
17 Máy đục lỗ - 25 tờ DELI 107 Cái 1/6/60 
18 Máy đục lỗ - 10 tờ DELI 112 Cái 1/--/96 
19 Máy đục lỗ - 20 tờ DELI 113 Cái 1/.../48 
20 Máy đục lỗ - 35 tờ DELI 117 Cái 1/.../20 
21 Máy đục lỗ - 10 tờ DELI 118 Cái 1/12/96 
22 Máy đục lỗ - 20 tờ DELI 125 Cái 1/.../48 
23 Máy đục lỗ - 100 tờ DELI 130 Cái 1/.../6 
24 Lưỡi đục cho máy DELI 130 131 Cái 1/-/20 
25 Đục đục lỗ - 150 tờ DELI 150 Cái 1/--/4 
26 Lưỡi đục cho máy DELI 150 151 Cái 1/-/5 
27 Cắm hóa đơn Inox DELI 241 Cái 1/24/288 
28 Nhổ ghim DELI 232 Cái 1/18/288 
29 Dập ghim 10 - Công suất 12 tờ DELI 221 Cái 1/24/192 
30 Dập ghim 10 mini - Công suất 12 tờ DELI 222 Cái 1/24/576 
31 Dập ghim 10 - Công suất 12 tờ DELI 224 Cái 1/24/288 
32 Dập ghim 10 - Công suất 12 tờ DELI 229 Cái 1/24/192 
33 Dập ghim 10 - Công suất 12 tờ DELI 238 Cái 1/24/192 
34 Dập ghim 10 + Ghim - Công suất 12 tờ DELI 2381 cái 1/16/128 
35 Dập ghim 10 + ruột ghim 4 màu DELI 250 N/A
36 Bộ dập ghim 10 + Ghim (Dương - Đen - Trắng) DELI 251 Cái 1/16/128 
37 Dập ghim 10 + Ghim - Công suất 12 tờ DELI 253 Cái 1/24/432 
38 Dập ghim 10 + Ghim - Công suất 12 tờ DELI 254 Cái 1/12/288 
39 Dập ghim 24/6 và 26/6 - Công suất 25tờ (Dương - Đen - Trắng) DELI 306 Cái 1/12/96 
40 Dập ghim 24/6 và 26/6 - Công suất 25tờ (Dương - Đen - Trắng) DELI 316 Cái 1/12/96 
41 Dập ghim 24/6 và 26/6 - Công suất 25tờ DELI 319 Cái 1/12/96 
42 Dập ghim 24/6 và 26/6 - Công suất 25tờ DELI 322 Cái 1/9/72 
43 Dập ghim xoay 3 chiều 24/6 và 26/6 - Công suất 25tờ (Xám - Đen) DELI 333 Cái 1/6/72 
44 Bộ dập ghim mini 24/6 và 26/6 + Ghim - Công suất 25tờ (Hồng - Lá - Dương) DELI 352 Cái 1/24/288 
45 Bộ dập ghim 24/6 + nhổ ghim + lõi ghim (Dương - Đen - Trắng) DELI 355 Vỉ 1/12/72 
46 Bộ dập ghim 26/4+nhổ ghim+lõi ghim (Dương - Đen - Trắng) DELI 359 Vỉ 1/12/72 
47 Dập ghim đại 23/6 và 23/23 - 210 tờ DELI 385 Cái 1/-/6 
48 Dập ghim đại 23/6 và 23/17 - 120 tờ DELI 386 Cái 1/-/6 
49 Dập ghim đại 23/6 và 23/13 - 80 tờ DELI 387 Cái 1/6/12 
50 Dập ghim đại 23/6 và 23/13 - 80 tờ (Trắng - Đen) DELI 390 Cái 1/.../12 
51 Dập ghim trung 23/6 và 23/10-60 tờ DELI 391 Cái 1/.../24 
52 Dập ghim đại 23/6 và 23/24 - 210 tờ DELI 393 Cái 1/.../6 
53 Dập ghim đại 23/6-23/13 - 80 tờ DELI 394 Cái 1/.../12 
54 Dập ghim đại 23/6 và 23/24 - 240 tờ (Trắng - Đen) DELI 395 Cái 1/.../6 
55 Dập ghim trung 23/6 và 23/10-50 tờ DELI 397 Cái 1/.../16 
56 Dập ghim đại 23/6-23/24 - 210 tờ (Trắng - Đen) DELI 399 Cái 1/.../6 
57 Dập ghim xoay 3 chiều 24/6- 25 tờ (Dương - Trắng - Đen) DELI 414 Cái 1/6/60 
58 Bộ dập ghim 10 mini + lõi ghim DELI 452 Cái 1/12/288 
59 Bộ dập ghim 10 mini + lõi ghim DELI 453 Cái 1/12/288 
60 Dập ghim xoay 3 chiều 24/6- 25 tờ (Dương - Trắng - Đen) DELI 828 Cái 1/6/60 
61 Nắp bút chì học sinh DELI 506 Túi 4 cái 4/24/864 
62 Gọt bút chì quay tay - gấu trúc DELI 518 Cái 1/12/72 
63 Gọt bút chì lật đật - hình thỏ DELI 521 Cái 1/12/192 
64 Gọt bút chì lật đật - hình gấu DELI 522 Cái 1/12/192 
65 Gọt chì mini DELI 523 Cái 1/12/576 
66 Gọt chì mini - Giày Patanh (Tím - Vàng - Xanh Lá - Dương) DELI 528 Cái 1/12/480 
67 Gọt chì mini - hình Ô tô (Lá - Vàng - Cam - Đỏ) DELI 546 Cái 1/12/576 
68 Gọt chì mini - hình Cá Heo (Dương - Vàng - Hồng - Xanh đậm) DELI 549 Cái 1/12/576 
69 Gọt chì mini - hình Cún (Dương - Hồng - Vàng - Trắng) DELI 550 Cái 1/12/576 
70 Gọt chì mini - hình Ly DELI 551 Cái 1/12/480 
71 Gọt chì mini - hình tròn nắp xoay DELI 554 Cái 1/12/576 
72 Gọt chì mini - hình Heo DELI 557 Cái 1/12/480 
73 Gọt chì mini - hình Thỏ (Dương - Hồng - Vàng - Trắng) DELI 560 Cái 1/12/576 
74 Gọt chì mini - hình Chim cánh cụt DELI 563 Cái 1/12/480 
75 Gọt chì mini - hình Táo (Lá - Dương - Đỏ - Bạc) DELI 566 Cái 1/12/480 
76 Gọt chì mini - hình Ếch (Lá - Vàng) DELI 568 Cái 1/12/576 
77 Gọt chì mini - hình Chuột (Đen - Trắng - Dương - Hồng) DELI 569 Cái 1/12/576 
78 Gọt chì mini - hình Cọp (Trắng - Vàng) DELI 573 Cái 1/12/480
79 Gọt chì mini (Dương - Cam - Lá - Đỏ) DELI 578 Cái 1/24/576 
80 Gọt chì mini hình Trứng (Dương - Cam - Lá - Đỏ) DELI 580 Cái 1/24/576 
81 Gọt chì mini Cốc DELI 551 + tẩy DELI 581 Cái 1/12/288 
82 Gọt chì mini + tẩy DELI 583 Cái 1/12/288 
83 Gọt chì mini tròn nắp xoay DELI 554 + tẩy DELI 584 Cái 1/12/288 
84 Gọt chì mini Heo DELI 557 + tẩy DELI 587 Cái 1/12/288 
85 Gọt chì mini - hình Rồng (Dương - Hồng - Vàng - Trắng) DELI 589 Cái 1/12/576 
86 Máy gọt bút chì- mini (Hộp 48 cái - Đỏ - Vàng - Dương - Xanh đậm) DELI 594 Cái 48/1728/3456 
87 Gọt chì mini VP (Lá - Tím - Hồng - Dương) DELI 598 Cái 1/12/480 
88 Gọt chì mini - hình Cún (Nâu - Dương - Hồng - Vàng) DELI 599 Cái 1/12/480 
89 Gọt chì quay tay DELI 644 Cái 1/12/72
90 Gọt chì quay tay DELI 655 Cái 1/12/72 
91 Gọt chì quay tay DELI 659 Cái 1/12/72 
92 Gọt chì quay tay DELI 660 Cái 1/12/72 
93 Gọt chì quay tay DELI 665 Cái 1/12/72 
94 Gọt chì quay tay DELI 666 Cái 1/12/72 
95 Gọt chì quay tay - Hoa quả vuông (Lá - Đỏ - Trắng - Cam) DELI 671 Cái 1/12/72 
96 Gọt chì quay tay - Siêu nhân DELI 672 Cái 1/12/72 
97 Gọt chì quay tay DELI 677 Cái 1/12/72 
98 Gọt chì quay tay - Noel DELI 678 Cái 1/12/72 
99 Gọt chì quay tay - Rồng ( Đỏ - Dương) DELI 685 Cái 1/12/72 
100 Gọt chì quay tay - Hoa quả (Đỏ - Dương - Hồng - Lá) DELI 686 Cái 1/12/72 
101 Gọt chì quay tay DELI 722 Cái 1/12/72 
102 Gọt chì quay tay - ngôi nhà DELI 724 Cái 1/12/72 
103 Gọt chì quay tay DELI 728 Cái 1/12/72 
104 Gọt chì quay tay - Robot ( Đỏ - Dương) DELI 729 Cái 1/12/72 
105 Gọt chì quay tay - Ô tô (Dương - Hồng) DELI 730 Cái 1/12/72 
106 Gọt chì quay tay - Ngôi nhà có cánh (Tím - Vàng - Hồng) DELI 731 Cái 1/12/72 
107 Máy tính 8 số (120x78x19)mm DELI 1209 Cái 1/20/120 
108 Máy tính 8 số (117x70x11)mm DELI 1120 Cái 1/50/200 
109 Máy tính 8 số ( 118x84x26)mm DELI 1121 Cái 1/20/80 
110 Máy tính 12 số (167x103x25)mm DELI 1222 Cái 1/20/80 
111 Máy tính 12 số (173x106x26)mm DELI 1239 Cái 1/20/80 
112 Máy tính 12 số (149x120x50)mm DELI 1272 Cái 1/20/80 
113 Máy tính 12 số (176x125x39)mm DELI 1510 Cái 1/10/40 
114 Máy tính 12 số (200×150×33)mm DELI 1607 Cái 1/10/40 
115 Máy tính 12 số (208x154x40)mm DELI 1616 Cái 1/10/40 
116 Máy tính 12 số (200x147x50)mm DELI 1621 Cái 1/10/40 
117 Máy tính 12 số (149x120x50)mm DELI 837 Cái 1/20/120 
118 Máy tính 12 số (195x149x48)mm DELI 1631 Cái 1/10/40 
119 Máy tính 12 số (185x148x50)mm DELI 1632 Cái 1/10/40 
120 Máy tính kỹ thuật (168x84x18)mm DELI 1710 Cái 1/20/80 
121 Máy tính 16 số (206x155x35)mm DELI 39202 Cái 1/10/40 
122 Máy tính 8 số (104x63x11)mm DELI 39219 Cái 1/100/200 
123 Lưỡi dao rọc giấy đại (0.5 x 18 x 100)mm DELI 2011 10 cái/Tép 1/20/160 
124 Lưỡi dao rọc giấy nhỏ(0.4 x 9 x 80)mm DELI 2012 10 cái/Tép 1/36/432 
125 Lưỡi dao rọc giấy trung (0.4 x 12 x 85mm DELI 2013 10 cái/Tép 1/30/360 
126 Lưỡi dao rọc giấy 30° (0.4 x 9 x 70)mm DELI 2015 11cái/Té p 1/36/432 
127 Dao rọc giấy DELI 2024 Cái 1/12/864 
128 Dao rọc giấy DELI 2025 Cái 1/48/864 
129 Dao rọc giấy DELI 2027 Cái 1/24/576 
130 Dao rọc giấy DELI 2028 Cái 1/24/576 
131 Dao rọc giấy DELI 2029 Cái 1/24/720 
132 Dao rọc giấy DELI 2030 Cái 1/12/360 
133 Dao rọc giấy trung 0.4 x 9 x 80mm DELI 2031 Cái 1/12/144 
134 Dao trổ inox 30° DELI 2034 Cái 1/24/576 
135 Dao rọc giấy DELI 2036 Cái 1/24/192 
136 Dao rọc giấy DELI 2039 Cái 1/24/288 
137 Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm DELI 2042 Cái 1/12/144 
138 Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm DELI 2043 Cái 1/12/144 
139 Dao trổ mini Trứng - Vỉ 18 cái DELI 2050 Cái 18/216/864 
140 Dao rọc giấy 0.4 x 9 x 80mm DELI 2051 Cái 1/60/360 
141 Dao rọc giấy nhỏ 0.4 x 9 x 80mm DELI 2053 Cái 1/24/720 
142 Dao rọc giấy DELI 2054 cái 1/60/360 
143 Dao rọc giấy inox đại DELI 2057 Cái 1/12/144 
144 Dao rọc giấy inox DELI 2058 Cái 1/12/144
145 Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm DELI 2061 Cái 1/15/240 
146 Dao rọc giấy đại DELI 2064 Cái 1/12/144 
147 Dao rọc giấy DELI 2066 Cái 1/24/864 
148 Bộ dao rọc giấy trung + lưỡi dao 0.4 x 9 x 80mm DELI 2067 Cái 1/12/360 
149 Dao rọc giấy đại + lưỡi dao 0.5 x 18 x 100mm DELI 2068 Cái 1/12/144 
150 Dao rọc giấy DELI 2080 Cái 1/60/360 
151 File 10 lá ABA DELI 5101 Cái 1/24/96 
152 File 20 lá ABA DELI 5102 Cái 1/24/96 
153 File 30 lá ABA DELI 5103 Cái 1/24/72 
154 File 40 lá ABA DELI 5104 Cái 1/10/60 
155 File 60 lá ABA DELI 5106 Cái 1/12/48 
156 File 100 lá ABA (X,Đ) DELI 5109 Cái 1/--/24 
157 File 10 lá A4 - 8mm DELI 5110 Cái 1/24/96 
158 File 20 lá A4 - 14mm DELI 5120 Cái 1/12/72 
159 File 30 lá A4 - 18mm DELI 5130 Cái 1/12/48 
160 File 40 lá A4 - 24mm DELI 5140 Cái 1/12/48 
161 File 60 lá A4 - 34mm DELI 5160 Cái 1/12/48 
162 File 20 lá A4 HS DELI 5162 Cái 1/12/48 
163 File 30 lá A4 HS DELI 5163 Cái 1/12/48 
164 File 40 lá A4 HS DELI 5164 Cái 1/12/48 
165 File 100 lá DELI 5200 Cái 1/6/24 
166 File 10 lá DELI 5210 Cái 1/24/96 
167 File 20 lá DELI 5220 Cái 1/12/72 
168 File 30 lá DELI 5230 Cái 1/12/48 
169 File 40 lá DELI 5240 Cái 1/12/48 
170 File 60 lá DELI 5260 Cái 1/12/48 
171 File 80 lá DELI 5280 Cái 1/6/24 
172 File còng PVC A4 - 5cm DELI 39593 Cái 10/--/50 
173 File còng PVC A4 - 7cm DELI 39594 Cái 10/--/50 
174 File còng PVC F/C - 5cm DELI 39595 Cái 10/--/50 
175 File còng PVC F/C - 7cm DELI 39596 Cái 10/--/50 
176 File còng PP A4 - 5cm DELI 39601 Cái 10/--/50 
177 File còng PP A4 - 7cm DELI 39602 Cái 10/--/50 
178 File còng PP F/C - 5cm DELI 39603 Cái 10/--/50 
179 File cong PP F/C - 7cm DELI 39604 Cái 10/--/50 
180 File A4 1 kẹp DELI 5309 Cái 1/12/120 
181 File kẹp dọc DELI 5363 Cái 1/12/120 
182 File 2 kẹp ( Ngang - Dọc) Tương tự DELI 5309 5364 Cái 1/12/120 
183 File kẹp dọc dài DELI 5365 Cái 1/12/120 
184 File kẹp DELI 5366 Cái 1/12/120 
185 File càng cua mềm 3P. Độ rộng gáy: 30mm. Độ dày bìa: 0.95mm DELI 5382 Cái 1/12/72 
186 File càng cua mềm 3P. Độ rộng gáy: 28mm. Độ dày bìa: 0.95mm DELI 5383 Cái 1/12/72 
187 File càng cua mềm 3P. Độ rộng gáy: 40mm. Độ dày bìa: 1.1mm DELI 5387 Cái 1/6/60 
188 Túi hồ sơ (330x238x8)mm DELI 38131 cái 1/100/200 
189 Túi hồ sơ PP A4 DELI 38977 Cái 10/100/200 
190 Túi đựng hồ sơ A4 - Độ dày 0.18mm DELI 5504 Cái 12/180/720 
191 Túi đựng hồ sơ F/C ( 243x356)mm - Độ dày 0.18mm DELI 5506 Cái 10/200/400 
192 Tíu hồ sơ kẻ A4 ngang (310x240)mm DELI 5508 Cái 10/240/720 
193 Túi hồ sơ kẻ A4 dọc DELI 5509 Cái 10/240/720 
194 Túi Zip A4 DELI 5884 Cái 10/120/720 
195 Túi Zip A5 DELI 5885 Cái 10/120/960 
196 Túi đựng hồ sơ A4 - Khóa dây - Độ dày 0.18mm DELI 5512 Cái 10/100/480 
197 Túi đựng hồ sơ khổ F - Khóa dây- Độ dày 0.18mm DELI 5519 Cái 10/100/600 
198 Túi đựng hồ sơ khóa Zip A4 (335x245)mm - Độ dày 0.18mm DELI 5588 cái 10/150/600 
199 Túi đựng hồ sơ khóa Zip A5 (250x180) - Độ dày 0.18mm DELI 5589 cái 10/240/960 
200 Túi hồ sơ A4 (330x237)mm DELI 5631 Cái 10/300/600 
201 Túi hồ sơ A4 (320×245×40)mm DELI 5632 Cái 10/120/480 
202 Túi hồ sơ A4 (310x235)mm DELI 5633 Cái 1/12/192 
203 File rút gáy PP - A4 - Công suất 10 tờ DELI 5530 Cái - Túi 5 cái 5/300/600 
204 File rút gáy PP - A4 - Công suất 20 tờ - Độ dày 0.19mm DELI 5532 Cái - Túi 5 cái 5/120/480 
205 File rút gáy PP màu - A4 - Công suất 10 tờ DELI 5535 Cái - Túi 12 cái 6/120/600 
206 File rút gáy PP màu - A4 (310x215)mm - Công suất 10 tờ DELI 5538 Cái 10/300/600 
207 File rút A4 (310x225x0.7)mm DELI 5905 Cái 1/120/240 
208 Trình ký 2 mặt A4 (320x240) - Độ rộng gáy: 16mm. DELI 5440 Cái 1/24/96 
209 Trình ký 2 mặt Foam PP A4 - Độ rộng gáy: 15mm - Độ dày bìa: 0.2mm. DELI 5545 Cái 1/12/72 
210 Nẹp tài liệu nhựa 80mm DELI 5548 50c/hộp 1/20/80 
211 Cặp tài liệu sắt 80mm DELI 5549 50c/ hộp 1/20/80 
212 Cặp tài liệu 7 ngăn nút dây - không quai (332x245x39)mm 38151 Cái 1/--/24 
213 Cặp tài liệu 6 ngăn nút bấm DELI 39572 cái 1/15/60 
214 Cặp tài liệu 7 ngăn khóa cài (Hồng - Dương - Cam - Lá) (330x235x38)mm DELI 38125 Cái 1/12/48 
215 Cặp xốp 7 ngăn cài chun đáp nhựa trong (Hồng - Dương - Cam - Lá) (335x245x38)mm DELI 38127 cái 1/12/48 
216 Cặp Học sinh kéo khóa 1 ngăn (Hồng - Dương - Cam - Lá) (365x265x56)mm DELI 38129 Cái 1/.../32 
217 Cặp 2 ngăn học sinh (335x240x35)mm 38134 cái 1/.../12 41,870 218 Cặp 2 ngăn học sinh DELI 38135 cái 1/12/48 
219 Cặp tài liệu 6 ngăn (330x235x20)mm DELI 5554 Cái 1/12/48 
220 Cặp tài liệu PP A4/FC có quai, có vân, 12ngăn - Độ dày bìa: 1.05mm. DELI 5556 Cái 1/12/48 
221 Cặp tài liệu PP A4/FC có quai, không vân, 12 ngăn - Độ dày bìa: 0.75mm. Độ rộng gáy: 30mm DELI 5557 Cái 1/12/48 
222 Cặp tài liệu PP/A4 không quai, 12 ngăn. Độ rộng gáy 28mm. Độ dày bìa 0.75mm DELI 5558 Cái 1/12/48 
223 Cặp tài liệu A4 12 ngăn. Độ rộng gáy 30mm. Độ dày bìa 0.75mm DELI 5559 Cái 1/12/48 
224 Cặp tài liệu quai sách 12 ngăn (330x250x38)mm DELI 5564 Cái 1/12/48 
225 Cặp tài liệu PP A4 13 ngăn. DELI 5873 Cái 1/12/48 
226 Cặp tài liệu PP A4 13 ngăn. DELI 5876 Cái 1/12/48 
227 Cặp xốp Học sinh 6 ngăn (Hồng - Lá - Biển) (330x240x36)mm DELI 5881 Cái 1/12/48 
228 Cặp tài liệu 1 ngăn A4. Độ dày bìa 0.45mm (335x240x25)mm DELI 5576 Cái 1/30/120 
229 File hộp. Độ rộng gáy 35mm. Độ dày bìa 0.95mm DELI 5602 Cái 1/12/48 
230 File hộp. Độ rộng gáy 55mm. Độ dày bìa 0.95mm DELI 5603 Cái 1/12/36 
231 File hộp. Độ rộng gáy 76mm. Độ dày bìa 1.05mm DELI 5604 Cái 1/6/36 
232 File hộp gấp 3,5cm DELI 5642 Cái 1/.../96 
233 File hộp gấp 7cm DELI 5644 cái 1/.../96 
234 File hộp PP ABA - 2.5cm DELI 5681 Cái 1/12/48 
235 File hộp PP ABA - 3.5cm DELI 5682 Cái 1/12/48 
236 File hộp PP ABA - 5.5cm DELI 5683 Cái 1/12/36 
237 File hộp PP ABA - 7.5cm DELI 5684 Cái 1/6/36 
239 File lá mỏng. Độ dày 0.035mm DELI 5712 100c/túi 1/10/40 
240 Bộ thẻ đeo ngang 95 x 68mm DELI 5756 Cái 1/50/2000 
241 Bộ thẻ đeo dọc 68 x 95mm DELI 5757 Cái 1/50/2000 
242 Dây đeo thẻ (485x10)mm DELI 5764 Cái 20/200/1600 
243 Sổ 72 name card. Độ dày bìa 0.12mm DELI 5781 Quyển 1/10/160 
244 Sổ 160 name card. Độ dày bìa 0.12mm. DELI 5782 Quyển 1/40/160 
245 Sổ 180 name card. Độ dày bìa 0.12mm. DELI 5783 Quyển 1/10/120 
246 Sổ 288 name card. Độ dày bìa 0.12mm. DELI 5788 Quyển 1/10/40 
247 Tẩy trắng nhỏ (42x17x10)mm DELI 7536 Cái 1/45/1350 
248 Tẩy trắng lớn (54x19x11)mm DELI 7537 Cái 1/30/900 
249 Tẩy 4B DELI 7538 Cái 1/24/576 
250 Tẩy đen lớn (60x24x12)mm DELI 3042 Cái 1/30/720 
251 Tẩy đen nhỏ (40x22x12)mm DELI 3043 Cái 1/45/1080 
252 Tẩy màu 4B vuông (35x35x11) DELI 3044 Cái 1/36/864 
253 Tẩy màu 4B dọc (60x15x15) DELI 3045 Cái 1/36/864 
254 Bút chì 2B DELI 37000 Cái 1/144/2880 
255 Bút chì 2B DELI 37007 cái 1/144/2880 
256 Bút chì kim 0.5mm DELI 6490 Cái 1/36/216/864 
257 Bút chì kim 0.7mm DELI 6491 Cái 1/36/216/864 
258 Bút chì kim 0.5mm DELI 6492 Cái 1/36/216/864 
259 Bút chì kim 0.7mm DELI 6493 Cái 1/36/216/864 
260 Ruột chì kim - 0.5mm/2B DELI 7003 Ống 1/48/576/1152 
261 Ruột chì kim - 0.7mm/2B DELI 7004 Ống 1/48/576/1152 
262 Lưỡi khoan máy đóng chứng từ DELI 3877 3821 Cái 1/-/5 
263 Lưỡi khoan máy đóng chứng từ DELI 3876 3823 Cái 1/-/5 
264 Suốt nựa cho máy khoan & đóng chứng từ (φ5.2x500) DELI 3832 Hộp 100 cây 1/.../12 
265 Lò xo gáy xoắn nhựa 6mm - xanh DELI 3833 Hộp 100 cái 1/.../20 
266 Lò xo gáy xoắn nhựa 8mm - xanh DELI 3834 Hộp 100 cái 1/.../20 
267 Lò xo gáy xoắn nhựa 10mm - xanh DELI 3835 Hộp... 1/.../20 
268 Ló xo gáy xoắn nhựa 12mm - xanh DELI 3836 Hộp... 1/.../12 
269 Lò xo gáy xoắn nhựa 14mm - xanh DELI 3837 Hộp... 1/.../12 
270 Lò xo gáy xoắn nhựa 16mm - xanh DELI 3838 Hộp... 1/.../12 
271 Máy đóng gáy xoắn DELI 3871 Cái 1/.../4 
272 Máy đóng gáy xoắn - 15 tờ/ lần. DELI 3872 Cái 1/.../4 
273 Máy đóng gáy xoắn - 18 tờ/ lần DELI 3873 Cái 1/.../2 
274 Máy khoan & đóng chứng từ (cỡ trung) DELI 3876 Cái 1/.../4 
275 Máy khoan & đóng chứng từ (cỡ đại) DELI 3877 Cái 1/.../2 
276 Bìa nẹp Accor DELI 39535 Cái 1/25/400 
277 Giấy than (21x33)cm DELI 39835 100 tờ/tệp 1/.../50 
278 Kéo học sinh 130mm DELI 37451 Cái 1/12/144 
279 Kéo học sinh 130mm DELI 37453 cái 1/12/144 
280 Kéo văn phòng 152mm DELI 37454 cái 1/12/144 
281 Kéo văn phòng 185mm DELI 37455 cái 1/12/144 
282 Kéo văn phòng 190mm (Dương - Đen) DELI 6001 Cái 1/12/144 
283 Kéo văn phòng 195mm DELI 6002 Cái 1/12/144 
284 Kéo văn phòng 175mm DELI 6003 Cái 1/12/240 
285 Kéo văn phòng 180mm DELI 6009 cái 1/12/240 
286 Kéo văn phòng 210mm DELI 6010 Cái 1/12/144 
287 Kéo văn phòng 135mm DELI 6012 Cái 1/12/360 
288 Kéo văn phòng 178mm DELI 6013 Cái 1/12/144 
289 Kéo văn phòng 202mm DELI 6014 Cái 1/12/144 
290 Kéo thủ công nhỏ 121mm DELI 6021 Cái 1/12/480 
291 Kéo thủ công nhỏ 121mm DELI 6022 Cái 1/12/480 
292 Kéo thủ công nhỏ 131mm DELI 6023 Cái 1/12/480 
293 Kéo văn phòng 178mm DELI 6026 Cái 1/12/240 
294 Kéo văn phòng 175mm DELI 6027 Cái 1/12/144 
295 Keéo Học sinh 122mm DELI 6031 Cái 1/12/480 
296 Kéo Học sinh 128mm DELI 6032 Cái 1/12/480 
297 Kéo Học sinh 131mm DELI 6033 Cái 1/12/480 
298 Kéo văn phòng 145mm DELI 6035 Cái 1/12/480
299 Kéo văn phòng 170mm DELI 6036 Cái 1/12/144 
300 Kéo VP 175mm DELI 6040 Cái 1/12/240 
301 Kéo VP - 160mm (Xanh, Đỏ, Đen) DELI 6042 Cái 1/12/240 
302 Kéo VP - 180mm (Xanh, Đỏ, Đen) DELI 6043 Cái 1/12/240 
303 Kéo VP - 210mm (Xanh, Đỏ, Đen) DELI 6044 Cái 1/12/144 
304 Kéo VP - 170mm (Vàng, Xanh nhạt, Chuối) DELI 6045 Cái 1/12/144 
305 Kéo VP - 170mm (Xanh, Đen, Trắng) DELI 6046 Cái 1/12/144 
306 Kéo có ngàn lớn 190mm DELI 6047 Cái 1/12/144 
307 Thước dẻo hình 20 cm DELI 38398 Cái 1/24/576 
308 Thước dẻo hình 30 cm DELI 38399 Cái 1/24/288 
309 Bộ ê ke - nhựa dẻo (Cân 13cm - Vuông 13cm - Thẳng 15cm) DELI 6204 Bộ 1/24/288 
310 Thước kẻ nhựa dẻo 15cm DELI 6205 Cái 1/36/864 
311 Thước kẻ HS cuộn tay 18cm DELI 6206 Cái 1/48/576 
312 Thước dẻo 20cm DELI 6208 Cái 1/24/576 
313 Thước dẻo 30cm DELI 6209 Cái 1/24/288 
314 Thước kẻ gấp H/S 20cm DELI 6224 Cái 1/45/1260 2,930 Tương tự DELI 
315 Thước kẻ 20cm DELI 6220 Cái 1/30/600 
316 Thước kẻ 30cm DELI 6230 Cái 1/20/400 
317 Thước kẻ 50cm DELI 6250 Cái 1/20/240 
318 Thước kẻ 60cm DELI 6260 Cái 1/20/160 
319 Thước kẻ kẹp sắt 12cm - Có thể dùng phân trang đọc sách. DELI 6236 Cái 1/60/960 
320 Thước dây 5m DELI 8208 Cái 1/10/120 
321 Bộ thước eke 15cm DELI 6415 Bộ 1/24/384 
322 Bộ thước eke 20cm DELI 6420 Bộ 1/24/288 
323 Bộ thước eke 25cm DELI 6425 Bộ 1/24/144 
324 Bộ thước eke 30cm DELI 6430 Bộ 1/24/144 
325 Bộ thước eke 35cm DELI 6435 Bộ 1/24/96 
326 Bộ thước eke 40cm DELI 6440 Bộ 1/24/72 
327 Bộ thước eke 45cm DELI 6445 Bộ 1/18/54 
328 Bút Gel DELI 6600 Cái 12/144/1728 
329 Bút viết bảng - Xanh dương DELI 500 Cái 10/120/960 
330 Bút dạ bảng DELI 6801 Cái 10/120/960 
331 Bút dạ dầu DELI 6821 Cái 10/120/960 
332 Bút dấu dòng DELI 600 Cái 1/100/1200 
333 Bút dấu dòng DELI 603 Cái 1/120/960 
334 Bút dấu dòng DELI 6837 Cái 10/100/1200 
335 Bút sáp 12 màu "Deli Yooco" DELI 6961 Hộp 1/20/160 
336 Bút sáp 18 màu "Deli Yooco" DELI 6962 Hộp 1/18/108 
337 Bút sáp 24 màu "Deli Yooco" DELI 6963 Hộp 1/20/80 
338 Bút sáp 36 màu "Deli Yooco" DELI 6964 Hộp 1/12/48 
339 Bút chì bấm 0.5 DELI 7001 Cái 12/144/1728 
340 Bút chì 12 màu DELI 7012 Cốc 1/12/192 
341 Bút chì 18 màu DELI 7013 Cốc 1/24/192 
342 Bút chì 24 màu DELI 7014 Cốc 1/12/96 
343 Bút chì 36 màu DELI 7015 Cốc 1/12/72 
344 Bút chì 12 màu DELI 7016 Hộp 1/24/144 
345 Bút chì 18 màu DELI 7017 Hộp 1/24/96 
346 Bút chì 24 màu DELI 7018 Hộp 1/24/72 
347 Bút chì 36 màu DELI 7019 Hộp 1/24/48 
348 Bút nước 12 màu DELI 7055 Hộp 1/24/96 
349 Bút nước 18 màu "Deli Yooco" DELI 7056 Hộp 1/24/72 
350 Bút nước 24 màu DELI 7057 Hộp 1/16/64 
351 Bút nước 36 màu "Deli Yooco" DELI 7058 Hộp 1/12/48 
352 Bút màu nước - 12 màu DELI 7065 Cốc 1/12/144 
353 Bút màu nước - 18 màu DELI 7066 Cốc 1/24/96 
354 Bút màu nước - 24 màu DELI 7067 Cốc 1/20/80 
355 Bút màu nước - 36 màu DELI 7068 Cốc 1/12/48 
356 Hồ nước 35ml - nắp gấu DELI 6353 cái 1/24/648 
357 Hồ khô 6g - Vỉ giấy DELI 6365 cái 1/24/1152 
358 Hồ khô 9g DELI 7111 cái 1/12/384 
359 Hồ khô nhiều màu 8g DELI 7119 cái 1/24/864 
360 Hồ khô 9g DELI 7121 cái 1/12/384 
361 Hồ khô 9g DELI 7137 cái 1/24/864 
362 Keo 502-3g (Vỉ 8 lọ) DELI 7146 Lọ 8/192/384 
363 Hồ khô 8g DELI 7165 Lọ 1/24/864 
364 Hồ nước 35ml DELI 7301 Cái 1/24/648 
365 Hồ nước 50ml DELI 7302 Cái 1/24/360 
366 Bút xóa nước 10ml DELI 39292 Cái 1/24/576 
367 Bút xoá nước 7ml DELI 39299 Cái 1/24/576 
368 Bút xóa nước 5ml DELI 7277 Cái 16/288/576 
369 Bút xóa nước 8 ml DELI 7286 Cái 1/12/576 
370 Bút xóa băng 5*6mm DELI 7297 Cái 1/24/432 
371 Bút xóa băng 5*6mm DELI 7298 Cái 1/24/288 N/A
372 Bút xóa băng 5*6mm DELI 8101 Cái 1/24/432 N/A
373 Bút xóa băng 5*12mm DELI 8107 Cái 1/24/432 
374 Bút xóa băng 5mm x 8m DELI 8110 Cái 1/24/432 
375 Băng xóa 5mmx6m - đầu ốc sên DELI 8112 Cái 1/24/432 
376 Băng xóa 5mmx6m - hình cá DELI 8118 Cái 1/24/432 
377 Băng xóa 5mmx6m - con bò DELI 8121 Cái 1/24/432 
378 Máy bắn giá (Vàng - Đỏ) DELI 7501 Cái 1/.../30 
379 Dấu nhảy 6 số DELI 7506 Cái 1/.../20 
380 Dấu nhảy 7 số DELI 7507 Cái 1/.../20 
381 Dấu nhảy 8 số DELI 7508 Cái 1/.../20 
382 Dấu nhảy 9 số DELI 7509 Cái 1/.../20 
383 Dấu nhảy 10 số DELI 7510 Cái 1/.../20 
384 Mực dấu nhảy 40ml DELI 7521 Lọ 1/12/144 
385 Hộp đựng name card (105x30x65)mm DELI 7623 Cái 1/24/288 
386 Sổ học sinh 140 tờ (68x73)mm DELI 7703 Quyển 1/80/240 
387 Sổ xé 100 tờ (115x60)mm DELI 7708 Quyển 1/48/192 
388 Sổ xé 150 tờ (83x66)mm DELI 7710 Quyển 1/48/192 
389 Giấy nhớ màu 3x3 (76x76)mm DELI 7151 4 tập / lố 1/6/96 
390 Giấy nhớ 5 màu (50x15)mm - 100 tờ DELI 7154 Tệp 1/12/288 
391 Giấy nhắn HS DELI 6405 Tệp 1/24/432 
392 Giấy nhớ 4 màu (76x19)mm DELI 7730 Tệp 1/12/216 
393 Giấy nhớ vàng 3 x 2 (76x51)mm DELI 7732 Tệp 1/12/144 
394 Giấy nhớ vàng 3 x 3 (76x76)mm DELI 7733 Tệp 1/12/216 
395 Giấy nhớ vàng 3 x 4 (76x101)mm DELI 7734 Tệp 1/12/144 
396 Giấy nhớ vàng 3 x 5 (76x126)mm DELI 7735 Tệp 1/12/144 
397 Giấy nhớ 4 màu 3x2 (76x51)mm DELI 7736 Tệp 1/12/288 
398 Giấy nhớ 4 màu 3x3 (76x76)mm DELI 7737 Tệp 1/12/216 
399 Giấy nhớ 4 màu 3x4 (76x101)mm DELI 7738 Tệp 1/12/144 
400 Giấy nhớ 4 màu 3x5 (76x126)mm DELI 7739 Tệp 1/12/144 
401 Giấy phân trang 5 màu 100 tờ (45x12)mm DELI 9060 Vỉ 1/24/288 
402 Giấy phân trang 3 màu 60 tờ (45x20)mm DELI 9061 Hộp 1/24/288 
403 Giấy phân trang 5 màu 100 tờ (45x12)mm DELI 9063 Vỉ 1/24/288 
404 Giấy phân trang 5 màu 100 tờ (44x12)mm DELI 9064 Vỉ 1/24/288 
405 Giấy nhắn HS 48 hình không trùng nhau (55x124)mm DELI 9066 Tệp 1/48/864 
406 Giấy nhắn 76*51mm DELI 9075 tệp 1/12/216 
407 Giấy nhắn 76*76mm DELI 9076 tệp 1/12/216 
408 Giấy nhắn 76*101mm DELI 9077 tệp 1/12/216 
409 Giấy đánh dấu trang 5 màu DELI 9087 Vỉ 1/24/288 
410 Giấy đánh dấu trang 5 màu DELI 9088 Vỉ 1/24/288 
411 Lau bảng vải nỉ (110x50)mm DELI 7810 Cái 1/12/324 
412 Nam châm gắn bảng 15mm DELI 7823 Vỉ 1/24/432 
413 Nam châm gắn bảng 20mm DELI 7824 Vỉ 1/24/288 
414 Nam châm gắn bảng 30mm DELI 7825 Vỉ 1/24/288 
415 Nam châm gắn bảng 30mm DELI 7835 Vỉ 1/24/384 
416 Nam châm gắn bảng 40mm DELI 7836 Vỉ 1/24/288 
417 Lau bảng vải nỉ (112x55)mm DELI 7837 Cái 1/12/360 
418 Sổ khoá cài nam châm 8.5 inch (210x145)mm DELI 3151 Quyển 1/12/48 
419 Sổ khoá cài nam châm 7 inch (165x105)mm DELI 3152 Quyển 1/24/96 
420 Sổ hộp còng, 8.5 inch (210x145)mm DELI 3154 Quyển 1/12/48 
421 Sổ hộp còng, 5 ich (125x85)mm DELI 3156 Quyển 1/12/96 
422 Sổ hộp còng, khoá cài nam châm (hộp đen - sổ nâu) 25K, 97 trang, (235x170x26)mm. DELI 3158 Quyển 1/12/36 
423 Sổ hộp còng, khoá cài nam châm (hộp đen - sổ đen, nâu) 48K, 97 trang, (190x125x28)mm. DELI 3159 Quyển 1/12/48 
424 Sổ da 18K (250x175)mm DELI 3161 Quyển 1/12/48 
425 Sổ da 25K (205x143)mm DELI 3162 Quyển 1/24/72 
426 Sổ da 48K (175x95)mm DELI 3163 Quyển 1/24/96 
427 Sổ da 25K (235x145)mm DELI 3164 Quyển 1/12/36 
428 Sổ da 48K (190x130)mm DELI 3165 Quyển 1/12/48 
429 Sổ viền chỉ (263x183)mm DELI 3323 Quyển 1/24/48 
430 Sổ viền chỉ (205x143)mm DELI 3324 Quyển 1/40/48 
431 Sổ viền chỉ (175x95)mm DELI 3325 Quyển 1/60/120 
432 Sổ da 18k (250x175)mm DELI 7900 Quyển 1/.../48 
433 Sổ da 25K (205x143)mm DELI 7901 Quyển 1/.../80 
434 Sổ da 32k (190x130)mm DELI 7902 Quyển 1/.../90 
435 Sổ da 48K (175x95)mm DELI 7903 Quyển 1/.../120 
436 Sổ da 18k (250x175)mm DELI 7904 Quyển 1/12/48 
437 Sổ da 32k (190x130)mm DELI 7906 Quyển 1/24/96 
438 Sổ da 48K (175x95)mm DELI 7907 Quyển 1/30/120 
439 Sổ da 18k (250x175)mm DELI 7910 Quyển 1/../48 
440 Sổ da 25K (205x143)mm DELI 7911 Quyển 1/.../80 
441 Sổ da 32k (190x130)mm DELI 7912 Quyển 1/.../90 
442 Sổ da 48K (175x95)mm DELI 7913 Quyển 1/.../120 
443 Sổ da 18k (250x175)mm DELI 7920 Quyển 1/12/48 
444 Sổ da 25K (205x143)mm DELI 7921 Quyển 1/20/80 
445 Sổ da 32k (190x130)mm DELI 7922 Quyển 1/30/90 
446 Sổ da 48K (175x95)mm DELI 7923 Quyển 1/30/120 
447 Sổ da (230x170)mm DELI 7930 Quyển 1/30/60 
448 Sổ da (258x178)mm DELI 7931 Quyển 1/20/40 
449 Sổ hộp, khoá cài nam châm (hộp đen - sổ nâu)(210x146)mm. DELI 7932 Quyển 1/18/36 
450 Sổ hộp, khoá cài nam châm (hộp đen - sổ nâu)(260x178)mm. DELI 7933 Quyển 1/12/24 
451 Sổ da 18k (250x175)mm DELI 7945 Quyển 1/12/36 
452 Sổ da 25K (205x143)mm DELI 7946 Quyển 1/18/54 
453 Sổ da 32k (190x130)mm DELI 7947 Quyển 1/24/72 
454 Cắt băng dính cầm tay DELI 801 Cái 1/--/60 
455 Cắt băng dính cầm tay DELI 802 Cái 1/--/60 
456 Cắt băng dính để bàn DELI 808 Cái 1/--/48 
457 Cắt băng dính để bàn DELI 809 Cái 1/--/24 
458 Cắt băng dính để bàn DELI 810 Cái 1/--/20 
459 Cắt băng dính để bàn DELI 811 Cái 1/--/40 
460 Cắt băng dính để bàn DELI 814 Cái 1/-/48 
461 Cắt băng dính để bàn DELI 819 Cái 1/--/24 
462 Cắt băng dính bằng sắt DELI 823 Cái 1/.../60 
463 Bàn cắt (460x380)mm DELI 8012 Cái 1/--/60
464 Bàn cắt (300x250)mm DELI 8014 Cái 1/--/8 
465 Kẹp bướm inox 32mm DELI 8483 Hộp 1/.../72 
466 Kẹp bướm inox 25mm DELI 8484 Hộp 1/.../72 
467 Kẹp bướm inox 19mm DELI 8485 Hộp 1/.../96 
468 Kẹp bướm màu hoa 32mm DELI 8493 12c/hộp 1/--/72 
469 Kẹp bướm màu hoa 25mm DELI 8494 24c/hộp 1/--/72 
470 Kẹp bướm màu hoa 19mm DELI 8495 24c/hộp 1/--/96 
471 Kẹp bướm inox 64mm DELI 8532 12c/hộp 1/--/60 
472 Kẹp bướm màu 51mm DELI 8551 12c/hộp 1/--/48 
473 Kẹp bướm màu 41mm DELI 8552 24c/hộp 1/--/36 
474 Kẹp bướm màu 32mm DELI 8553 24c/hộp 1/--/48 
475 Kẹp bướm màu 25mm DELI 8554 1/--/48 1/--/48 
476 Kẹp bướm màu 19mm DELI 8555 40c/hộp 1/--/96 
477 Kẹp bướm màu 15mm DELI 8556 60c/hộp 1/--/60 
478 Compa chì cây DELI 8615 Cái 1/12/192 
479 Com pa chì bấm DELI 8616 Cái 1/12/192 
480 Compa chì cây DELI 8621 Cái 1/12/288 
481 Com pa chì bấm DELI 8622 cái 1/12/288 
482 Compa DELI 8607 Cái 1/12/216 
483 Tủ đựng tài liệu 4 ngăn có khóa (395x302x325)mm DELI 8854 Cái 1/--/3 
484 Tủ đựng tài liệu 5 ngăn có khóa(395x302x325)mm DELI 8855 Cái 1/--/3 
485 Tủ đựng tài liệu 7 ngăn có khóa (395x302x432)mm DELI 8877 Cái 1/--/2 
486 Khay để bút DELI 903 Cái 1/--/20 N/A
487 Khay để bút DELI 904 Cái 1/--/50 
488 Khay để bút DELI 905 Cái 1/--/20 
489 Khay để bút DELI 906 Cái 1/--/40 
490 Hộp đếm tiền DELI 9109 Hộp 1/18/288 
491 Khay để bút DELI 9110 Cái 1/--/36 
492 Khay để bút DELI 9133 Cái 1/--/60 
493 Khay để bút DELI 9136 Cái 1/6/96 
494 Khay để bút DELI 9138 Cái 1/24/96 
495 Khay để bút DELI 9139 Cái 1/24/96 
496 Khay bút DELI 9141 Cái 1/36/72 
497 Khay bút DELI 9142 Cái 1/24/96 
498 Khay bút DELI 9143 Cái 1/36/72 
499 Khay cắm bút hình bút chì DELI 9145 Cái 1/24/96 
500 Khay cắm bút đa dụng 4 ngăn DELI 9147 Cái 1/12/96 
501 Khay để bút DELI 9149 Cái 1/12/96 
502 Khay để bút hình tháp Eiffel (XD,H,L,LAM) DELI 9150 Cái 1/12/72 
503 Khay để bút - nhựa (C,H,L,LAM) 9152 Cái 1/12/96 24,150 504 Khay để bút (Cốc tròn H,L,LAM,DA TRỜI) DELI 9153 Cái 1/12/96 
505 Khay để bút (3 Ô màu H,L,LAM,DA TRỜI) DELI 9154 Cái 1/12/24 
506 Khay 3 tầng sắt DELI 9181 Cái 1/--/12 
507 Khay nhựa trong 3 tầng DELI 9203 Cái 1/--/4 
508 Khay 3 tầng nhựa DELI 9206 Cái 1/--/12 
509 Khay nhựa 3 tầng DELI 9217 Cái 1/--/12 
510 Trình ký A5 DELI 9243 Cái 1/24/144 
511 Cặp trình ký PVC - A4 DELI 9244 Cái 1/24/96 
512 Trình Ký A5 DELI 9245 Cái 1/36/144 
513 Trình ký A5 DELI 9254 Cái 1/10/100 
514 Trình ký nhựa trong DELI 9256 Cái 1/20/60 
515 Giá đỡ đa năng DELI 9258 Cái 1/12/48 
516 Chặn sách 192mm DELI 9262 Đôi 1/18/36 
517 Chặn sách 230mm DELI 9263 Đôi 1/12/24 
518 Kẹp giấy học sinh DELI 9493 4c/vỉ 1/12/240 
519 Kẹp giấy gấu DELI 9494 6c/vỉ 1/10/240 
520 Hộp bút HS bằng sắt - Hình Ôtô (Đỏ - Dương) DELI 3014 Cái 1/12/120 
521 Hộp bút HS bằng sắt - Hình Cô gái DELI 3016 Cái 1/24/240 
522 Túi đựng bút học sinh DELI 3060 Cái 1/24/144 
523 Túi đựng bút học sinh DELI 3061 Cái 1/24/144 
524 Túi đựng bút học sinh DELI 3064 Cái 1/24/144 
525 Túi đựng bút học sinh DELI 3066 Cái 1/24/144 
526 Túi đựng bút học sinh DELI 3070 Cái 1/24/144
527 Túi đựng bút học sinh DELI 3071 Cái 1/48/192 
528 Túi đựng bút học sinh - Tròn trống kẻ DELI 3084 Cái 1/24/144 
529 Túi đựng bút học sinh - Vải in hình hoa quả DELI 3085 Cái 1/24/144 
530 Túi đựng bút học sinh - Vải khóa cài DELI 3086 Cái 1/24/144 
531 Ví tiện dụng DELI 3087 Cái 1/48/288 
532 Ví tiện dụng DELI 3088 Cái 1/48/288 
533 Túi đựng bút học sinh DELI 95018 Cái 1/24/144 
534 Túi đựng bút học sinh DELI 95019 Cái 1/24/144 
535 Kẹp inox 145mm DELI 9531 4c/túi 1/3/48 
536 Kẹp inox 102mm DELI 9532 3c/túi 1/6/120 
537 Kẹp inox 76mm DELI 9533 4c/túi 1/6/120 
538 Kẹp sắt đen 51 mm DELI 38561 12c/ hộp 1/--/60 
539 Kẹp sắt đen 41 mm DELI 38562 12c/ hộp 1/--/108 
540 Kẹp sắt đen 32 mm DELI 38563 12c/ hộp 1/12/120 
541 Kẹp sắt đen 25 mm DELI 38564 12c/ hộp 1/12/240 
542 Kẹp sắt đen 19 mm DELI 38565 12c/ hộp 1/12/300 
543 Kẹp sắt đen 15 mm DELI 38566 12c/ hộp 1/12/360 
544 Kẹp sắt đen 51 mm DELI 9541 12c/ hộp 1/--/60 
545 Kẹp sắt đen 41 mm DELI 9542 12c/ hộp 1/--/108 
546 Kẹp sắt đen 32 mm DELI 9543 12c/ hộp 1/12/120 
547 Kẹp sắt đen 25 mm DELI 9544 12c/hộp 1/12/240 
548 Kẹp sắt đen 19 mm DELI 9545 12c/ hộp 1/12/300 
549 Kẹp sắt đen 15 mm DELI 9546 12c/hộp 1/12/360 
550 Bộ dụng cụ Hsinh DELI 9597 Bộ 1/24/288 
551 Bộ dụng cụ Hsinh (có thêm Compa) DELI 9598 Bộ 1/24/288 
552 Bộ dụng cụ Hsinh DELI 9609 Bộ 1/24/144 
553 Bộ dụng cụ học sinh vỉ giấy DELI 9614 Bộ 1/24/144 
554 Túi đựng bài tập A4 DELI 96183 Cái 10/120/480 
555 Bộ dụng cụ Hsinh DELI 9619 Bộ 1/24/432 
556 Tủ đựng tài liệu 3 ngăn (400x300x370)mm DELI 9793 Cái 1/--/2 
557 Tủ đựng tài liệu 4 ngăn có khóa(361x271x260)mm DELI 9794 Cái 1/--/6 
558 Tủ đựng tài liệu 5 ngăn có khóa (361x271x260)mm DELI 9795 Cái 1/--/6 
559 Bộ dụng cụ Hsinh (Kéo, chuốt chì, tẩy, thước…) DELI 9810 Bộ 1/12/48 
560 Bộ dụng cụ học sinh 2 Tương tự DELI 9810 98103 cái 1/12/48 
561 File nhựa cứng 3 ngăn - Có ngăn DELI 9831 Cái 1/--/12 
562 File nhựa cứng 3 ngăn DELI 9833 Cái 1/12/36 
563 File nhựa cứng 5 ngăn DELI 9835 Cái 1/12/24 
564 Giá tài liệu nhựa cứng 3 ngăn DELI 9845 Cái 1/12/36 
565 Giá tài liệu cứng 4 ngăn DELI 9846 Cái 1/12/36 
566 Hộp dấu tròn DELI 9863 Cái 1/12/288 
567 Hộp dấu chữ nhật DELI 9864 Cái 1/12/120 
568 Mực dấu DELI 9874 Hộp 1/12/144 
569 Mực dấu DELI 9875 Lọ 1/12/144 
570 Hộp đựng ghim DELI 988 Cái 1/--/200 
571 Hộp đựng ghim DELI 9881 Cái 1/6/180 
572 Hộp mực dấu chữ nhật (110x82)mm DELI 9890 Cái 1/12/192 
573 Hộp dấu sắt - (107x67)mm DELI 9892 Cái 1/12/144 
574 Hộp dấu sắt - không có mực (106x67)mm DELI 9894 Cái 1/12/144 
575 Hộp dấu chữ nhật (104x73)mm DELI 9897 Cái 1/12/288 
576 Máy hủy tài liệu 16 Lit , 2,5m / phút (465x330x190)mm DELI 9921 Cái 1/--/1 
577 Kính lúp - 75mm DELI 9090 Cái 1/8/96 
578 Kính lúp - 60mm DELI 9091 Cái 1/12/144 
579 Kính lúp - 50mm DELI 9092 Cái 1/16/192 
580 Giá tài liệu 5 ngăn DELI 9838 cái Kiện 80,040
581 Máy tính 12 số (186x147x39.5)mm DELI 1654C cái 1/20/80 
582 Máy tính 12 số (185x135x39)mm DELI 1671 cái 1/20/80 
583 Máy tính 12 số (211x154x41)mm DELI 1672 cái 1/10/40 
584 Máy ép ảnh (350x130x63)mm DELI 2130 cái N/A 
585 Máy ép ảnh (443x140x63)mm DELI 2131 cái N/A 
586 Tẩy 4B DELI 3040 Viên 1/30/720 
587 Tẩy 4B DELI 3041 Viên 1/45/1080 
588 Đèn pin sạc 5 bóng tiết kiệm điện (58x144)mm DELI 3665 Cái 24/96 
589 Đèn pin sạc 7 bóng tiết kiệm điện (hai chế độ: mở 7 bóng và mở 4 bóng) (64x185)mm DELI 3666 Cái 24/96 
590 Đèn pin sạc 1 bóng tiết kiệm điện siêu sáng (200x105x98)mm DELI 3667 Cái 12/36 
591 Bút chì 2B có gôm DELI 37013 Hộp 12/12/240 
592 Bút chì 2B ko gôm DELI 37015 Chiếc 1/12/144/2880 
593 Bút chì 12 màu DELI 37120 Cốc 12/32/128 
594 Bút chì 24 màu DELI 37121 Cốc 24/18/72 
595 Bút chì 36 màu DELI 37122 Cốc 36/18/72 
596 Bút chì 12 màu DELI 37123 Hộp 1/24/240 
597 Bút chì 18 màu DELI 37124 Hộp 1/60/160 
598 Bút chì 24 màu DELI 37125 Hộp 1/12/80 
599 Bút chì 36 màu DELI 37126 Hộp 10/360/2880 
600 Bút nước 12 màu DELI 37169 Hộp 12/20/240 
601 Bút nước 18 màu DELI 37170 Hộp 12/12/144 
602 Bút nước 24 màu DELI 37171 Hộp 12/8/96 
603 Bút chì 2B có gôm DELI 38010 Chiếc 1/144/2880 
604 Bút chì 2B ko gôm DELI 38011 Chiếc 1/144/2880 
605 Bút chì 2B lục giác có gôm DELI 38012 Chiếc 1/144/2880 
606 Bút chì 2B lục giác ko gôm DELI 38013 Chiếc 1/144/2880 
607 File hộp PP 3cm cao cấp DELI 38115 cái 1/12/36 
608 File hộp PP 7cm cao cấp DELI 38116 cái 6/36 
609 File hộp PP 10cm cao cấp DELI 38117 cái 6/36 
610 Túi hồ sơ 2 ngăn DELI 38120 cái 5/240 
611 Cặp 2 ngăn học sinh N/A DELI 38166 cái 1/12/48 
612 Cặp 2 ngăn học sinh N/A DELI 38167 cái 1/12/48 
613 File còng khổ FC-5cm DELI 38168 cái 1/10/50 
614 File còng khổ FC-7cm DELI 38169 cái 1/10/50 
615 File còng khổ A-5cm DELI 38178 cái 1/10/50 
616 File còng khổ A-7cm DELI 38179 cái 1/10/50 
617 Khay cắm bút xoay DELI 38253 cái 24 
618 Khay cắm bút xoay DELI 38254 cái 24 
619 Hồ Khô PVP 9g DELI 38508 cái 1/24/384 
620 Bút xóa 10ml DELI 39283 cái 1/12/576 
621 Bút trình chiếu (135x11)mm. Trọng lượng 85g. Kèm sẵn 2 pin AAA. DELI 3933 Chiếc 12/96 
622 Gọt bút chì nhôm DELI 39760 Chiếc 24/720/1440 
623 Gọt bút chì nhôm DELI 39761 Chiếc 24/720/1440 
624 Trình ký PP mini đôi (110x230)mm DELI 5445 Chiếc 48/96 
625 Trình ký PP mini đơn (105x230)mm DELI 5446 Chiếc 48/192 
626 555-Đen Chiếc 10/120/960 
627 555-X Chiếc 10/120/960 
628 Cặp 5 ngăn A4 (325x255x15)mm DELI 5734 Chiếc 36/72 26,500 Bút dạ dầu 2 đầu (1,5mm và 1,6mm)
629 Kéo HS 121mm DELI 6029 Chiếc 1/12/480 
630 Bút dấu dòng (Màu vàng) DELI 603-VC Chiếc 10/120/960 
631 Kéo HS 137mm, có nắp an toàn. DELI 6060 Chiếc 12/480 
632 Kéo HS 138mm, có nắp an toàn. DELI 6061 Cái 1/12/480 
633 Bút dấu dòng DELI 607-C Cái 12/144/1728 
634 Bút dấu dòng DELI 607-VC Cái 12/144/1728 
635 Bút sáp 12 màu DELI 6965 Hộp 12/144 
636 Bút sáp 24 màu DELI 6966 Hộp 12/96 
637 Bút sáp 12 màu DELI 6967 Hộp 36/72 
638 Bút sáp 24 màu DELI 6968 Hộp 18/36 
639 Bút sáp 36 màu DELI 6969 Hộp 14/28 
640 Bút màu nước 12 màu DELI 6983 Hộp 1/48/192 
641 Bút màu nước 24 màu DELI 6984 Hộp 1/36/144 
642 Bút màu nước 12 màu DELI 7062 Hộp 1/12/144
643 Bút màu nước 18 màu DELI 7063 Hộp 1/12 
644 Bút chì hs DELI 7084 Chiếc 24/8/192 
645 Giấy nhắn 4 màu, hộp mica (91x87)mm DELI 7616 Tệp 24/96 
646 Compa kỹ thuật DELI 8601 Cái 1/24/360 
647 Compa kỹ thuật DELI 8603 Cái 10/10 
648 Compa kỹ thuật DELI 8604 Cái 10/100 
649 Compa kỹ thuật DELI 8605 Cái 80 
650 Compa HS DELI 8613 Cái 192 
651 Compa HS DELI 8614 Cái 240 
652 Kính lúp điện tử có đèn, 65mm, dùng 3 pin AAA DELI 9098 Chiếc 12/96 
653 Kính lúp điện tử (2 kính, nhỏ 22mm, lớn 75mm) có đèn, 75mm, dùng 3 pin AAA DELI 9099 Chiếc 1/12/72 
654 Khay 3 tầng (338x260)mm DELI 9209 Chiếc 6/12 
655 Tủ tài liệu ABS 5 ngăn (275x247x340)mm DELI 9770 Chiếc 1/…/6 
656 Tủ 5 ngăn (275x340x260)mm DELI 9775 Cái 1/…/6 
657 Tủ tài liệu ABS 5 ngăn có khóa (361x271x260)mm DELI 9779 Chiếc 1/…/6 
658 Lau bảng có từ dán (110x48x30)mm DELI 7840 Chiếc 12/540 
659 Bút chì 2B DELI 38036 cái 1/12/120/2880 
660 Cặp xốp 7 ngăn DELI 39634 Chiếc 12/48 
661 Dập ghim đại 100 tờ DELI 486 Chiếc 12 
662 Dập ghim đại 80 tờ DELI 487 Chiếc 12 
663 File rút DELI 5908 Chiếc 300/600 
664 File rút DELI 5909 Chiếc 300/600 
665 Gọt chì quay tay DELI 732 Chiếc 6/72 
666 Gọt chì quay tay DELI 733 Chiếc 6/72 
667 Tẩy trắng DELI 7531 Cục 
668 Tẩy trắng DELI 7532 Cục 
669 Khay bút 2 màu DELI 9120 Cái 1/6/72 
670 Khay bút nhựa giả gỗ DELI 9121 Cái 1/6/72 
671 Cặp 7 ngăn A4 (330x245x35)mm DELI 5295 Cái 1/12/48 
672 Trình ký giấy - đơn (283x198)mm DELI 5987 Cái 5/300/600 
673 Bút dấu dòng DELI 601 cái 12/144/1152 
673 Kéo HS 130mm DELI 6052 1/12/144 
674 Bút chì 2B DELI S907 Cốc 50/…… 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha